Biuro rachunkowe – oferta

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Mamy duże doświadczenie w dziedzinie księgowości. Świadczymy usługi zarówno dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg podatkowych (księga handlowa, książka przychodów i rozchodów) oraz rozliczeń Klientów wobec US i ZUS. Nasza działalność jest ubezpieczona w zakresie OC, do tej pory nie pojawiła się potrzeba skorzystania z wykupionej polisy. W ramach usług księgowych zajmujemy się prowadzeniem wszelkich form księgowości – ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów , doradzamy w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomagamy przy rozliczaniu podatku dochodowego, VAT oraz w wielu innych kwestiach.

Zajmujemy się również obsługą kadr i płac, w tym m.in. sporządzaniem umów o pracę, wystawianiem świadectw, ewidencją urlopów czy sporządzaniem list płac, łącznie z zasiłkami czy zwolnieniami lekarskimi.

Gwarantujemy kompleksową obsługę przy zawieraniu umów spółki, pomoc w procesie założycielskim i rejestracji we właściwych urzędach. Zajmujemy się również przeglądami księgowymi i wyprowadzaniem zaległości księgowych. Oferta biura rachunkowego jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klientów.

W ramach jednego zryczałtowanego wynagrodzenia za nasze usługi wykonujemy:

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługa skierowana do właścicieli wszystkich rodzajów działalności gospodarczych polegająca na sporządzaniu dokumentacji zawierającej informacje o wszelkich transakcjach firmy. Obsługujemy: spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach obsługi księgowej oferujemy:

 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych;
 • Wykonywanie zapisów księgowych;
 • Zestawianie obrotów i sald;
 • Zestawienia aktywów i pasywów;
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont;
 • Sporządzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
 • Współpraca z Audytem;
 • Czytelne przedstawienie wyników finansowych.

Książka przychodów i rozchodów

Dla osób fizycznych rozliczających się na zasadach ogólnych lub wybierających podatek liniowy oferujemy prowadzenie książki przychodów i rozchodów. Usługa ta obejmuje wszystkie działania związane z prowadzeniem dokumentacji firmy oraz rozliczaniem jej w Urzędzie Skarbowym. Zespół naszych doświadczonych księgowych gwarantuje prawidłowość wszystkich, wykonywanych przez nich czynności polegających na:

 • Prowadzeniu podatkowej książki przychodów i rozchodów;
 • Ewidencjonowaniu środków trwałych i wyposażenia;
 • Prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT;
 • Wypełnianie i przesyłanie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych;
 • Doradztwo dotyczące prowadzonej działalności oraz kwestii księgowo-podatkowych;
 • Reprezentowanie podatników przed urzędami.

Kadry i płace

Do naszych kompetencji należy również kompleksowa obsługa kadr i płac. Zajmujemy się rozliczaniem firmy oraz jej pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym, a także przygotowywaniem umów i świadectw pracy oraz prowadzeniem akt osobowych. Pilnujemy również terminowości badań lekarskich oraz spraw dotyczących urlopów.

Wyręczymy Cię:

 • W sporządzaniu list płac pracowników oraz umów o pracę;
 • Wystawianiu świadectw prac;
 • Ewidencjonowaniu urlopów;
 • Przygotowaniu deklaracji podatku dochodowego zatrudnianych osób;
 • Kontrolowaniu terminów badań lekarskich;
 • Kontrolowaniu spraw kadrowo-pracowniczych;
 • Sporządzaniu rocznych informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11, PIT-8, PIT-40).

Zakładanie i rejestracja spółek

W naszej firmie obsługa podmiotu gospodarczego może zacząć się już w momencie zakładania i rejestracji spółki. Pomagamy naszym Klientom dopełnić wszelkich formalności związanych z otworzeniem własnej działalności gospodarczej, a także wybrać jej odpowiednią formę. Zapewniamy również doradztwo prawno-notarialne.

 • Pomoc przy tworzeniu i zawieraniu umowy spółki;
 • Nadzorowanie procesu zakładania sp. z o.o., w tym jej rejestracja;
 • Dokonywanie rejestracji w ZUS, US i GUS;
 • Pomoc przy zakładaniu rachunków bankowych;
 • Doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej;
 • Przygotowanie dokumentacji i opracowanie projektów umów.

Wyprowadzanie zaległości

Usługa przeznaczona jest dla firm z zaniedbaną dokumentacją finansowo-księgową. Jej zakres obejmuje przede wszystkim precyzyjny audyt prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także opracowanie i wdrożenie profesjonalnych działań mających na celu wyprowadzenie przedsiębiorstwa z zaległości księgowych:

 • pomoc w przywracaniu stabilności finansowej i rachunkowej;
 • uzupełnianie braków w dokumentacji;
 • poprawianie błędnych zapisów w księgach;
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • doradztwo w zakresie unikania zaległości;
 • doradztwo w zakresie obowiązków, podatków, składek itd.