Zasiłek chorobowy, zwolnienie lekarskie, zaświadczenie Z-3

Zasiłek chorobowy należy się przedsiębiorcy w czasie trwania jego choroby pod warunkiem, że regularnie opłaca dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza starać się o zasiłek, powinien dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnienie lekarskie (najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia) oraz zaświadczenie Z-3, czyli druk służący ustaleniu prawa do tego świadczenia i ustalenia jego wysokości. Wykwalifikowane kadrowe z naszego biura rachunkowego DEKRET pomagają prawidłowo wypełnić zaświadczenie Z-3 oraz dostarczyć je w terminie do ZUS-u. Dzięki temu nasi Klienci zyskują gwarancję otrzymania zasiłku chorobowego.