Wystawianie świadectw pracy

Wystawianie świadectw pracy na mocy Kodeksu Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Świadectwo pracy powinno zostać wydane w dniu ustania stosunku pracy lub najpóźniej do 7 dni od jego rozwiązania. Dokument musi zostać przekazany pracownikowi lub osobie do tego upoważnionej do rąk własnych albo za pośrednictwem poczty lub kuriera. Pracownicy naszego biura rachunkowego DEKRET doradzają, jak wypełnić świadectwo pracy oraz pomagają wystawić ten obligatoryjny dokument. Naszym atutem jest profesjonalne przygotowanie dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika.