Aktualności - szczegóły

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu, czynności wyłaczone z opodatkkowania

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspolnotowa dostawa towarów.

Opodatkowaniu podlegają także towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów:

  • w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub spółki handlowej bez osobowości prawnej;
  • w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających  opodatkowaniu, obowiązanego do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego.

Czynności te podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Opodatkowaniu nie podlegają:

 

 

  • czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
  • czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Wróć