Aktualności - szczegóły

Split payment - podzielona płatność

Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Nie ma obowiązku płatności za towary bądź usługi tą metodą. Kupujący będzie decydował czy z niego skorzysta czy nie. Oznacza to, że dla sprzedawcy system wcale nie jest dobrowolny. Przedsiębiorca  może nie wyrazić zgody na to, by jego kontrahent  uregulował płatność w systemie split payment. Ma prawo porozumieć się z kontrahentami lub wpisać nawet do umowy, że do transakcji nie stosuje podzielonej płatności.

Split payment dotyczy  transakcji między podatnikami VAT oraz wykonywanych w polskiej walucie. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą dostała od banku informację o założonych rachunkach VAT. Nie trzeba go zgłaszać do CEIDG, czy do KRS. Posiadacz takiego rachunku nie ma obowiązku nic dalej robić. Kupujący wybierając metodę podzielonej płatności będą przelewały kwotę netto na rachunek sprzedawcy natomiast kwotę VAT na specjalne konto rachunek VAT.

Odbywać się to będzie jednym przelewem. W bankowych systemach zapłaty pojawi się opcja podzielonej płatności, w analogiczny  jak przy zapłacie składek ZUS albo podatków. Mechanizm podzielonej płatności można wybrać jedynie w momencie, gdy posiadamy fakturę. Do wykonania takiego przelewu będziemy potrzebować pewnych informacji:

 • kwotę brutto oraz VAT,
 • numer NIP kontrahenta,
 • numer faktury.

Split payment umożliwia podział zapłaty. Nabywca może najpierw zapłacić kwotę VAT po czym za miesiąc kwotę netto. Metoda ta natomiast nie pozwala na zapłatę jednym przelewem za kilka faktur jedną kwotą zbiorczą.

Jeżeli nabywca na koncie VAT będzie miał środki do zapłaty kwoty VAT z faktury to nie może zapłacić całości zobowiązania ze zwykłego rachunku rozliczeniowego.

Korzystanie z tego mechanizmu posiadać będzie swoje zalety oraz wady. Zacznijmy od zalet:

 • Domniemanie należytej staranności- płatność w systemie podzielonej płatności będzie przesłanką dochowania należytej staranności. Nie jest to jedyny wymóg ale w tym przypadku będzie ich znacznie mniej. Poza dokonaniem przelewu w tym systemie należy jeszcze tylko sprawdzić, czy :
  • kontrahent jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT,
  • jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Unikanie sankcji w VAT, podwyższonych odsetek oraz solidarnej odpowiedzialności – do wysokości kwoty VAT zapłaconej w podzielonej płatności
 • Zapłata mniejszej kwoty podatku VAT do Urzędu Skarbowego – jeżeli podatnik zapłaci przed terminem podatek należny z rachunku VAT będzie mógł uiścić mniejszą kwotę- wzór do ustalenia jej znajduje się w art. 108d ust. 1 ustawy o VAT
 • Szybszy zwrot VAT – sprzedawca i nabywca dostaną zwrot VAT w ciągu 25 dni, jeżeli złożą wniosek o zwrot na rachunek VAT a nie podstawowy rachunek rozliczeniowy.

Przejdźmy do wad. Przede wszystkim zmniejszenie płynności finansowej ( ograniczony dostęp do pieniędzy zgromadzonych na rachunku VAT). Możliwe będą trzy sytuacje obrotu tymi środkami:

 • przelanie pieniędzy  na konto VAT należące do kontrahenta,
 • zapłata VAT należnego do Urzędu Skarbowego,
 • złożenie wniosku do naczelnika Urzędu Skarbowego o przelanie środków z konta VAT na rachunek rozliczeniowy. Na rozpatrzenie wniosku Naczelnik Urzedu Skarbowego ma 60 dni.

 

Podzielona płatność dotyczy jedynie przelewów w banku lub SKOK. Oznacza to, że płacąc kartą płatniczą lub wybierając formę gotówkową przedsiębiorca nie może skorzystać z tej metody.    

Go back