Aktualności - szczegóły

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku

Zakładanie własnej firmy mimo wprowadzania coraz nowszych udogodnień może być problematyczne dla startującego przedsiębiorcy. Poniżej przedstawimy 5 kroków jak założyć działalność gospodarczą.

1 KROK

Na początku należy wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Wpisu można dokonać w czterech formach :

- osobiście w urzędzie gminy

Przy wybraniu formy tradycyjnej można wydrukować wniosek w domu i wypełnić go, bądź odebrać go w Urzędzie. Przy składaniu w Urzędzie gminy wniosku należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

- wysłanie listem poleconym

Ta forma wymaga opatrzenia wniosku własnoręcznym podpisem potwierdzonym notarialnie.

- online

Wniosek można wypełnić na stronie internetowej CEIDG i podpisać podpisem elektronicznym profilem Zaufanym lub bankowością Internetową.

Jeżeli nie posiadamy takiego podpisu możemy wypełnić wniosek online i podpisać osobiście w Urzędzie.

- przez telefon

W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy ( nr telefonu 801 055 088) konsultant pomoże wypełnić wniosek oraz prześle SMS z numerem wniosku. Następnie należy udać się do Urzędu miasta/gminy/ dzielnicy i podpisać wniosek.

Wpis do ewidencji CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o:

- nadanie numeru REGON,

- nadanie lub wskazanie numeru NIP ( jeżeli posiadaliśmy już wcześniej numer NIP to staje się on numerem identyfikacji podatkowej dla firmy )

- wybór formy opodatkowania

- zgłoszeniem do  ZUS jako płatnika składek ubezpieczeniowych.

WAŻNE

Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku do CEIDG. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest bezpłatne !

2 KROK

Następnym krokiem jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym jako ubezpieczony. Druki do ZUS-u należy złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności.

ZUA- w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym

ZZA – w przypadku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu  

3 KROK

Trzecim etapem jest złożenie druku VAT-R we właściwym Urzędzie Skarbowym, jeżeli przedsiębiorca będzie czynnym podatnikiem VAT.  Należy tego dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.  Wniosek ten można również dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

4 KROK

Następnym krokiem jest wybór biura rachunkowego, które będzie prowadziło dokumentację finansową firmy. Jest to wymagane przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1. Możliwa jest opcja samodzielnego prowadzenia dokumentacji. Jest to forma dogodna jeżeli nie wiemy jeszcze jakie biuro rachunkowe wybierzemy. Wpis do CEIDG można aktualizować w każdej chwili.

5 KROK

Ostatnią czynnością przy otwieraniu firmy jest założenie firmowego konta bankowego. Zawierając umowę z bankiem zarówno on-line jak i w placówce banku należy posiadać dowód osobisty i oryginał wpisu do CEIDG. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym Urząd Skarbowy oraz ZUS aktualizując wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Oto 5 kroków, które dzielą nas od własnej firmy. Mamy nadzieję, że opisana powyżej procedura okaże się przydatna. Życzymy powodzenia a w przypadku jakichkolwiek pytać zachęcamy do kontaktu.  

Wróć