FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy biuro posiada Licencje Ministra Finansów?

Tak. Biuro Rachunkowe Dekret usługi świadczy na podstawie świadectwa kwalifikacyjnego nr 30795/02, które zostało wydane przez Ministra Finansów.

Jakie doświadczenie ma wasze biuro?

Od 20 lat świadczymy usługi księgowe. Obsługujemy zarówno duże spółki z o.o., spółki komandytowe jak i jednoosobową działalność gospodarczą. Mamy doświadczenie dotyczące obsługi firm zajmujących się : 

hotelarstwem,  restauracjami,  usługami informatycznymi, sklepami internetowymi, sklepami stacjonarnymi (spożywcze, alkoholowe), wynajmem i sprzedażą samochodów, naprawą samochodów, produkcją filmów i reklam, usługami przewozu osób (taxi), usługami prawnymi, usługami budowlano-remontowymi. 

Czy biuro ma wykupione ubezpieczenie OC? 

Tak. Nasza działalność jest ubezpieczona – mamy wykupioną polisę OC, do tej pory nigdy nie było potrzeby korzystania z niej.

Czy biuro ponosi odpowiedzialność za sporządzenie rejestrów księgowych?

Tak. Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi. 

Czy biuro wypełni za mnie PIT?

Tak. Dla naszych Klientów sporządzamy PIT-y, zarówno dla pracowników PIT-11 jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą PIT-36 lub PIT-36L.

Od czego zależy cena za usługi księgowe?

Cena za obsługę księgową firmy każdorazowo ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości i zakresu firmy Klienta.

Czy sporządzacie umowy z pracownikami?

Tak. Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.

Czy będę musiał/musiała osobiście dostarczać wam dokumenty?

Nie. Dokumenty można przesyłać wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji - drogą elektroniczną,  można również dostarczać osobiście (recepcja jest czynna cała dobę), kurierem lub przesyłając za pośrednictwem Poczty.

Czy przechowacie moje dokumenty?

Tak. Dokumenty przechowujemy do czasu sporządzenia rocznego rozliczenia, po tym okresie zwracamy je Klientom.

Czy istnieje ryzyko dostępu osób trzecich do moich dokumentów?

Nie. Dokumenty są chronione, ponosimy pełną odpowiedzialność za przekazane nam dokumenty.

Jaki będzie zakres moich obowiązków jako waszego klienta?

Obowiązki naszych Klientów ograniczają się do terminowego przekazania nam dokumentów.

Kiedy i w jaki sposób będziecie mnie informowali o wysokości należnego podatku?

O wysokości należnego podatku dochodowego (PIT, CIT), oraz podatku VAT informujemy w formie e-mail w terminie pozwalającym na terminowe uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Kiedy mogę nawiązać współpracę?

Współpracę można z nami nawiązać w każdej dogodnej dla Państwa chwili.

Kiedy następuje płatność za obsługę księgową?

Płatność za usługę księgową następuje po rozliczeniu miesiąca na podstawie przesłanej faktury.

Czy macie doświadczenie z wypełnianiem wniosków kredytowych, leasingowych w imieniu waszych klientów? Ile coś takiego będzie mnie kosztować?

Tak. Przygotowujemy wnioski kredytowe oraz leasingowe dla naszych Klientów. Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie.

Czy w razie konieczności otrzymam skan dokumentów? 

Tak. Na życzenie Klientów skanujemy i przesyłam e-mailem dokumenty.

Otrzymałam na dotację z Unii Europejskiej. Czy wasze biuro posiada doświadczenie w księgowaniu dotacji Unijnych?

Tak. Posiadamy doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu dotacji z programów Unijnych oraz dotacji z Urzędu Pracy i PFRON.

Czy sporządzacie deklaracje INTRSTAT?

Tak. W imieniu Klientów, którzy ze względu na obroty z UE są zobowiązani do sprawozdawczości UE przygotowujemy i wysyłamy deklaracje INTRASTAT.