Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zgodnie z obowiązkiem nakładanym na przedsiębiorcę przez ustawodawców, każdy inwestor zobowiązany jest do utrzymywania finansów w stanie umożliwiającym szybką weryfikację. Dlatego niezbędne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warszawa – tutaj mieści się nasza firma, ale oczywiście oferujemy także usługi księgowe dla przedsiębiorców spoza stolicy. Na etapie zakładania działalności szczególnie polecamy opracowanie planu konta księgowego uwzględniającego zakres działania, wielkość obrotów i inne istotne czynniki. Zakładowy plan konta opracowujemy zgodnie z przyjętą klasyfikacją i wytycznymi Ustawy o rachunkowości.