Księgowość firmy, m.in. rozliczanie importu i eksportu

Biuro rachunkowe DEKERT zajmuje się kompleksową obsługą Klientów w zakresie usług księgowych, jak również prowadzeniem ksiąg handlowych, przychodów i rozchodów. Zakres naszych usług to księgowość firmy, w tym także reprezentowanie Klientów przed Urzędami. Głównym celem biura rachunkowego DEKERT jest odciążenie Klienta od spraw rachunkowych, dlatego też do naszych usług wprowadziliśmy rozliczanie eksporturozliczanie importu towarów oraz usług. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów przez eksport rozumiana jest wysyłka oraz transport poza granice kraju oraz granice Unii Europejskiej. Import to działanie odwrotne, polegające na nabyciu towarów spoza terytorium Unii Europejskiej. Wedle przepisów zarówno import, jak i eksport podlega prawu podatkowemu, a firma prowadząca taką działalność zobowiązana jest do rozliczenia. Dzięki usłudze rozliczania eksportu i importu towarów oraz usług prowadzonej w biurze rachunkowym DEKERT przedsiębiorca może zaoszczędzić sporo czasu. Powierzone nam rozliczenia wykonujemy dokładnie, skrupulatnie i solidnie. Ponosimy pełną odpowiedzialność za poprawne prowadzenie ksiąg oraz księgowość firmy. Nasze działania i wykonywane usługi są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz ustawami podatkowymi.