Ewidencja sprzedaży oraz zakupów dla celów VAT i VAT UE

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą towarów i usług zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji rejestrującej przepływy pieniężne. Do tego celu służy ewidencja sprzedaży, której zakres został ściśle określony przez ustawodawców. W ramach wsparcia księgowego zapewniamy między innymi prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwot podatków należnych podlegających wpłacie do US, obliczanie podatku należnego, kwoty podatku naliczanego dotyczącego towarów i usług oraz zajmujemy się zbieraniem i analizą innych danych koniecznych do sporządzania prawidłowych deklaracji podatkowych. Ewidencja sprzedaży prowadzona zgodnie z wytycznymi ustawodawcy to rozwiązanie, które gwarantujemy wszystkim klientom niezależnie od wielkości obrotów i branży.