Doradztwo księgowe - ewidencja środków trwałych

Doradztwo księgowe dla przedsiębiorców pozwala nie tylko zminimalizować koszty, ale także jest gwarancją, że w przypadku jakiejkolwiek kontroli nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości. Zgodnie z literą prawa ewidencja środków trwałych obejmuje między innymi: budowle, budynki oraz lokalne będące odrębna własnością, urządzenia, maszyny, środki transportu oraz wiele innych przedmiotów wykorzystywanych podczas działalności gospodarczej. Aby możliwa była amortyzacja, przewidywany okres użytkowania mysi być dłuższy niż 1 rok. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi doradcami księgowymi nasi klienci otrzymują szczegółowy plan amortyzacji na poszczególne przedmioty, maszyny, urządzenia czy budowle, co pozwala zminimalizować koszty. Środki trwałe mogą być amortyzowane z uwzględnieniem rozmaitych metod – my pomagamy wybrać optymalną pod kątem Zleceniodawcy.