Amortyzacja samochodów osobowych nabytych przed 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r., mocą ustawy nowelizującej z 23 października br. (Dz. U. poz. 2159), do ustaw o podatku dochodowym zostaną wprowadzone nowe wartości limitów ograniczające koszty uzyskania przychodów w zakresie amortyzacji samochodów osobowych oraz składek na ubezpieczenie takich samochodów (w miejsce dotychczasowego limitu w wysokości 20.000 euro wprowadzony będzie nowy limit w wysokości 150.000 zł oraz 225.000 zł w odniesieniu do pojazdów elektrycznych).
 

Więcej...

Transport towarów i pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku VAT

W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatników znajduje zastosowanie zasada ogólna wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Więcej...

Split payment - podzielona płatność

Z dniem 1 lipca 2018 r. wszedł w życie split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. Mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny. Nie ma obowiązku płatności za towary bądź usługi metodą split payment

Więcej...

Transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna zgodnie z art 135 VAT to transakcja, w której spełnione są następujące warunki:

Więcej...

Zmiany w przepisach o 50% kosztach uzyskania przychodu twórców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzonych zostało wiele zmian w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. poz. 2032 z późn.zm.).

Nowelizacja wprowadziła dwie istotne zmiany w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Więcej...