Eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT

Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Uni Europejskiej przez:

Więcej...

Zakres opodatkowania podatkiem VAT

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

Więcej...

Optymalizacja podatkowa i bezpieczeństwo

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. jest korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na brak odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki i pojedyncze opodatkowanie dochodów...

Więcej...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku ...

Więcej...

Zakładanie działalności gospodarczej oraz wybór formy opodatkowania

Jedną z istotniejszych kwestii, które należy rozstrzygnąć przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Więcej...