Transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna zgodnie z art 135 VAT to transakcja, w której spełnione są następujące warunki:

Read more …

Zmiany w przepisach o 50% kosztach uzyskania przychodu twórców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzonych zostało wiele zmian w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2006 r. poz. 2032 z późn.zm.).

Nowelizacja wprowadziła dwie istotne zmiany w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów.

Read more …

Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych

Zasadą jest, że dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę, który wykonaną czynność dokumentuje fakturą. Od zasady tej istnieją wyjątki, określane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej „ustawą o VAT”.

Read more …

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku

Zakładanie własnej firmy mimo wprowadzania coraz nowszych udogodnień może być problematyczne dla startującego przedsiębiorcy. Poniżej przedstawimy 5 kroków jak założyć działalność gospodarczą.

Read more …

Moment powstawania obowiązku podatkowego VAT

1. Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub usługi, z tym że:

 

Read more …