Mechanizm odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych

Zasadą jest, że dostawa towarów czy świadczenie usług opodatkowane są podatkiem VAT przez sprzedawcę, który wykonaną czynność dokumentuje fakturą. Od zasady tej istnieją wyjątki, określane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej „ustawą o VAT”.

Read more …

Jak założyć działalność gospodarczą krok po kroku

Zakładanie własnej firmy mimo wprowadzania coraz nowszych udogodnień może być problematyczne dla startującego przedsiębiorcy. Poniżej przedstawimy 5 kroków jak założyć działalność gospodarczą.

Read more …

Moment powstawania obowiązku podatkowego VAT

1. Zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

Obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub usługi, z tym że:

 

Read more …

Transakcje rozliczane gotówkowo

Od 1 stycznia 2017r. za pośrednictwem rachunku płatniczego będą musiały być dokonywane płatności w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekroczy równowartość 15.000,00 zł

Read more …

Import towarów w rozumeniu ustawy o VAT

Import towarów - to przywóz towarów z terytorium poaństwa trzeciego na terytorium UE.

Read more …